DOKUMEN | Bahagian Hal Ehwal Pelajar
» DOKUMEN

DOKUMEN

FAQ BANTUAN PRIHATIN UPM
1
SOALAN LAZIM
2
SOALAN LAZIM (EN)

1. Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA)
3
Pelan Strategik HEPA 2021-2023
4
Borang Permohonan Baharu/ Lanjutan Sebagai Felo/Penolong Felo Kolej Kediaman
5
Tatacara Pengurusan Permohonan Pelajar Untuk Menginap Di Kolej Semasa Tempoh PKPP/PKPB
6
Pelaporan Pelan Fungsian dan Aras Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

2. Seksyen Pengurusan Kebajikan
7
Panduan Pengurusan Tabung Kebajikan Pelajar
8
Kadar & syarat bantuan kebajikan
9
Poster Bantuan Pelajar
10
Kadar Tabung Perlindungan Pelajar
11
Poster Tabung Perlindungan Pelajar
12
Panduan Pengurusan Kebajikan Pelajar
13
Panduan Pengurusan Biasiswa/ Penajaan / Pinjaman Pendidikan
14
Panduan Pengurusan Tatatertib Pelajar
15
Panduan Pengurusan Tatatertib Pelajar Yang Dipertuduh Atas Kesalahan Boleh Daftar Di Mahkamah
16
Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di Universiti Putra Malaysia
17
Borang aduan (Bahasa Malaysia)
18
Dasar Universiti Putra Malaysia ( Tolak Ansur Sifar Mengenai Perbuatan Gangguan Seksual)
19
Complaint Form Sexual assault
20
Borang Aduan Kes Salah Laku Peperiksaan Pelajar

Seksyen Pengurusan Kenderaan
21
Borang Permohonan Perkhidmatan Kenderaan dan Jentera Universiti

2(i). Tawaran Biasiswa dan Pinjaman
22
Dokumen Bantuan Sara Hidup (BSH) Mahasiswa 2023

3. Seksyen Pengurusan Aktiviti
23
Jadual Pengambilan dan Pemulangan Peralatan Pinjaman
24
Senarai Peralatan Rekreasi
25
Garis Panduan Jemputan Tetamu Berprofil Tinggi
26
Template Surat Jemputan Tetamu Berprofil Tinggi
27
Tatacara Pelaksanaan AGM 2022
28
AGM - Maklumat Exco
29
AGM- Perlembagaan Persatuan Kelab Pelajar
30
AGM- Senarai Kehadiran Mesyuarat Agung
31
AGM- Borang Cadangan Penasihat
32
AGM- Borang Maklumat Jurulatih
33
AGM- Borang Maklumat Presiden

3(i). Senarai Borang Berkaitan Aktiviti Pelajar
34
Borang Perlembagaan Persatuan/Kelab Pelajar
35
Borang Cadangan Penasihat
36
Borang Akuan Terimaan Wang Tunai
37
Borang Kebenaran Membuat Tuntutan
38
Tuntutan Perjalanan Dan Pelbagai Untuk Pelajar - SOK/KEW/BR048/BYR
39
Borang Pembayaran Honorarium/ Saguhati Penceramah - DF038
40
Borang Tempahan Kemudahan Aktiviti
41
Borang Pinjaman Peralatan Kebudayaan
42
Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi
43
Borang Maklumat Pemohon Pengecualian Cukai Pendapatan
44
Borang Permohonan Alat Tulis BHEP
45
Borang Permohonan Cenderamata
46
Borang Permohonan Perkhidmatan Kenderaan dan Jentera Universiti
47
BORANG PENDAFTARAN PEKERJA INDIVIDU
48
BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN PENCERAMAH

4. Ekosistem Konduksif Sektor Awam (EKSA)
49
Pengenalan Ekosistem Konduksif Sektor Awam (EKSA)
50
Garis Panduan

5. Laporan Tahunan UPM
51
2017
52
2008

Unit Pembangunan Sahsiah & Integriti
53
Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971
54
Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar) 2005
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6075
+603-9769 2091
WXCaDAb:03:13
123

begin - 0%
POINT1: sebelum setting.php 0ms 0%
POINT2: sebelum ob_start 859.1ms 94%
POINT3: sebelum baca module 4.6ms 0%
POINT4: selepas baca module 42.7ms 4%
POINT5: sebelum putrabot 5.4ms 0%
POINT6: selepas putrabot 0ms 0%
POINT7: sebelum tulis cache 0ms 0%
POINT8: selepas tulis cache 0ms 0%
end 0ms 0%
911.9ms