DOCUMENT | Student Affairs Division
» DOCUMENT

DOCUMENT

FAQ BANTUAN PRIHATIN UPM
1
SOALAN LAZIM
2
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA)
3
Pelan Strategik HEPA 2021-2023
4
Borang Permohonan Baharu/ Lanjutan Sebagai Felo/Penolong Felo Kolej Kediaman
5
Student Application Management Procedure To Stay In College During PKPP / PKPB Period
6
Pelaporan Pelan Fungsian dan Aras Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Student Welfare Section
7
Panduan Pengurusan Tabung Kebajikan Pelajar
8
Kadar & syarat bantuan kebajikan
9
Student Aid Poster
10
Kadar Tabung Perlindungan Pelajar
11
Poster Tabung Perlindungan Pelajar
12
Panduan Pengurusan Kebajikan Pelajar
13
Panduan Pengurusan Biasiswa/ Penajaan / Pinjaman Pendidikan
14
Panduan Pengurusan Tatatertib Pelajar
15
Panduan Pengurusan Tatatertib Pelajar Yang Dipertuduh Atas Kesalahan Boleh Daftar Di Mahkamah
16
Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di Universiti Putra Malaysia
17
Borang aduan (Bahasa Malaysia)
18
Universiti Putra Malaysia Policy ( Zero Tolerance Toward Sexual Harassment)
19
Complaint Form Sexual assault
20
Borang Aduan Kes Salah Laku Peperiksaan Pelajar

Vehicle Management Section
21
Garis Panduan Pengendalian Permohonan Perkhidmatan Kenderaan BHEP
22
Borang Permohonan Perkhidmatan Kenderaan dan Jentera Universiti

2(i). Scholarship and Loans Offer
23
Dokumen Bantuan Sara Hidup (BSH) Mahasiswa 2023

Leadership & Identity Section
24
Schedule of Taking and Returning Equipment
25
Senarai Peralatan Rekreasi
26
High Profile Guest Invitation Guidelines
27
High Profile Guest Invitation Letter Template
28
Tatacara Pelaksanaan AGM 2022
29
AGM - Maklumat Exco
30
AGM- Perlembagaan Persatuan Kelab Pelajar
31
AGM- Senarai Kehadiran Mesyuarat Agung
32
AGM- Borang Cadangan Penasihat
33
AGM- Borang Maklumat Jurulatih
34
AGM- Borang Maklumat Presiden

3(i). List of Forms based on Student Activities Procedure
35
Borang Perlembagaan Persatuan/Kelab Pelajar
36
Borang Cadangan Penasihat
37
CASH PAYMENT RECEIVE FORM
38
STUDENTS' ACTIVITY EXPENSES CLAIM APPROVAL FORM
39
Travel And Miscellaneous Claim For Students
40
SPEAKER(S)' HONORARIUM/ TOKEN OF APPRECIATION PAYMENT FORM- DF038
41
Activity Facility Booking Form
42
Cultural Equipment Forms
43
Recreational Equipment Form
44
TAX EXEMPTION APPLICATION FORM
45
Stationary Application Form
46
Borang Permohonan Cenderamata
47
UNIVERSITY VEHICLE AND MACHINERY SERVICES APPLICATION FORM
48
BORANG PENDAFTARAN PEKERJA INDIVIDU
49
BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN PENCERAMAH

4. Public Sector Conductive Ecosystem (EKSA)
50
Introduction to Public Sector Conducive Ecosystem (EKSA)
51
Guideline

5. Laporan Tahunan UPM
52
2017
53
2008

Unit Pembangunan Sahsiah & Integriti
54
Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971
55
Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar) 2005
Student Affairs Division
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6075
+603-9769 2091
SXFYOA3~