DOKUMEN | Bahagian Hal Ehwal Pelajar
» DOKUMEN

DOKUMEN

FAQ BANTUAN PRIHATIN UPM
1
SOALAN LAZIM
2
SOALAN LAZIM (EN)

1. Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA)
3
Pelan Strategik HEPA 2021-2023
4
Borang Permohonan Baharu/ Lanjutan Sebagai Felo/Penolong Felo Kolej Kediaman
5
Tatacara Pengurusan Permohonan Pelajar Untuk Menginap Di Kolej Semasa Tempoh PKPP/PKPB
6
Pelaporan Pelan Fungsian dan Aras Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

2. Seksyen Pengurusan Kebajikan
7
Panduan Pengurusan Tabung Kebajikan Pelajar
8
Kadar & syarat bantuan kebajikan
9
Poster Bantuan Pelajar
10
Kadar Tabung Perlindungan Pelajar
11
Poster Tabung Perlindungan Pelajar
12
Panduan Pengurusan Kebajikan Pelajar
13
Panduan Pengurusan Biasiswa/ Penajaan / Pinjaman Pendidikan
14
Panduan Pengurusan Tatatertib Pelajar
15
Panduan Pengurusan Tatatertib Pelajar Yang Dipertuduh Atas Kesalahan Boleh Daftar Di Mahkamah
16
Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di Universiti Putra Malaysia
17
Borang aduan (Bahasa Malaysia)
18
Dasar Universiti Putra Malaysia ( Tolak Ansur Sifar Mengenai Perbuatan Gangguan Seksual)
19
Complaint Form Sexual assault
20
Borang Aduan Kes Salah Laku Peperiksaan Pelajar

Seksyen Pengurusan Kenderaan
21
Borang Permohonan Perkhidmatan Kenderaan dan Jentera Universiti
22
PANDUAN PENGURUSAN KENDERAAN

2(i). Tawaran Biasiswa dan Pinjaman
23
Dokumen Bantuan Sara Hidup (BSH) Mahasiswa 2023

3. Seksyen Pengurusan Aktiviti
24
Majlis Anugerah Putra Ikon UPM 2019-2021
25
Jadual Pengambilan dan Pemulangan Peralatan Pinjaman
26
Senarai Peralatan Rekreasi
27
Panduan Tuntutan Kewangan Aktiviti Pelajar
28
Garis Panduan Jemputan Tetamu Berprofil Tinggi
29
Template Surat Jemputan Tetamu Berprofil Tinggi
30
Tatacara Pelaksanaan AGM 2022
31
AGM - Maklumat Exco
32
AGM- Perlembagaan Persatuan Kelab Pelajar
33
AGM- Senarai Kehadiran Mesyuarat Agung
34
AGM- Borang Cadangan Penasihat
35
AGM- Borang Maklumat Jurulatih
36
AGM- Borang Maklumat Presiden
37
Takwim Permohonan Kelulusan Aktiviti Semester 1 (2022-2023)
38
Takwim Permohonan Kelulusan Aktiviti Semester 2 (2022-2023)
39
Template Kertas Kerja Bagi Permohonan Kelulusan Aktiviti_Pelajar
40
Manual Pelaksanaan Aktiviti Pelajar (Kel-Pers-MPK-PMF)
41
Template Surat Iringan Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar

3(i). Senarai Borang Berkaitan Aktiviti Pelajar
42
Borang Perlembagaan Persatuan/Kelab Pelajar
43
Borang Cadangan Penasihat
44
Borang Akuan Terimaan Wang Tunai
45
Borang Kebenaran Membuat Tuntutan
46
Tuntutan Perjalanan Dan Pelbagai Untuk Pelajar - SOK/KEW/BR048/BYR
47
Borang Pengesahan Kehadiran Penceramah - SOK/KEW/DF039/BYR
48
Borang Pembayaran Honorarium/ Saguhati Penceramah - DF038
49
Borang Penilaian Panel Pembentangan
50
Borang Pelantikan Penceramah Panel Moderator Jurulatih
51
Borang Akuan Jamin Diri
52
Borang Sokongan Pengesahan Kelulusan Pindaan Aktiviti
53
Borang Tempahan Kemudahan Aktiviti
54
Borang Pinjaman Peralatan Kebudayaan
55
Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi
56
Borang Maklumat Pemohon Pengecualian Cukai Pendapatan
57
Borang Permohonan Alat Tulis BHEP
58
Borang Permohonan Cenderamata
59
Borang Permohonan Perkhidmatan Kenderaan dan Jentera Universiti

4. Ekosistem Konduksif Sektor Awam (EKSA)
60
Pengenalan Ekosistem Konduksif Sektor Awam (EKSA)
61
Garis Panduan

5. Laporan Tahunan UPM
62
2017
63
2008
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6075
+603-9769 6075
+603-9769 2091
BWDeGAc:06:00