KELAB HIJAU PUTRA (KEHIJAU) | Student Affairs Division
» STUDENT ORGANIZATION » Leadership » KELAB HIJAU PUTRA (KEHIJAU)

KELAB HIJAU PUTRA (KEHIJAU)

 

AHLI JAWATANKUASA KELAB HIJAU PUTRA (KEHIJAU) SESI 2021/2022

 

PENASIHAT
-
   - 

 

 

SENARAI NAMA EXCO

 

PRESIDEN
ABU HANIFAH BIN MOHAMMAD RAMLI
   197874@student.upm.edu.my

 

 

TIMB. PRESIDEN 
NORA SYAKIRAH BINTI SAHUL HAMID
   197641@student.upm.edu.my

 

 

SETIAUSAHA
MUHAMMAD ZAQWAN BIN AMRAN
   197224@student.upm.edu.my

 

 

TIMB. SETIAUSAHA
KIRITHAREN A/L KRISHNA KUMAR
   203754@student.upm.edu.my  

 

 

BENDAHARI
NURUL NASEERAH BINTI ANUAR
   195949@student.upm.edu.my

 

 

  

 

PENGENALAN

 

Kelab Hijau Putra (Putra Green Club) atau dengan nama ringkasnya KEHIJAU yang dicadang untuk ditubuhkan merupakan satu-satunya kelab di Universiti Putra Malaysia (UPM) yang menjadikan gaya hidup hijau dan lestari sebagai teras utama penubuhan seiring dengan kedudukan UPM sebagai sebuah kampus hijau yang terunggul. Justeru, kelab ini ditubuhkan dengan wawasan utama untuk melahirkan warga kampus yang cakna terhadap isu alam sekitar semasa di samping berperanan proaktif dalam menanganinya.

Oleh yang demikian, KEHIJAU juga akan menjadi organisasi rasmi yang bertanggungjawab dalam membantu mengendalikan dan meneruskan projek pengurusan sisa pepejal yang dilakukan oleh sukarelawan WasteBank@UPM sebelum ini. Diharapkan penubuhan KEHIJAU dapat membantu dalam mengembang luas peranan dan aktiviti WasteBank@UPM sebagai pusat pengumpulan barangan kitar semula yang utama untuk warga kampus UPM, membantu pelajar terutamanya golongan B40 menjana pendapatan melalui jualan bahan kitar semula serta produk Upcycling, di samping mendedahkan pelajar terhadap aktiviti kesukarelawanan dan keusahawanan.

 

 

 

OBJEKTIF KELAB HIJAU PUTRA (KEHIJAU)

 

 • Melahirkan mahasiswa yang sentiasa cakna, proaktif dan bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian kampus hijau UPM.
 • Mengasah kemahiran insaniah mahasiswa khususnya dalam aspek komunikasi dan kepemimpinan bagi menguruskan sesebuah organisasi.
 • Menanam semangat kesukeralawanan dan keusahawanan dalam kalangan mahasiswa untuk berbakti demi kesejahteraan alam sekitar.
 • Menjalinkan ukhwah yang erat antara mahasiswa dan staf pengurusan UPM untuk bersama-sama mempraktikkan gaya hidup hijau (eco lifestyle) sama ada ketika berada didalam ataupun diluar kampus.
 • Meningkatkan imej UPM sebagai universiti kampus hijau yang terunggul di Malaysia dan di dunia melalui amalan kampus lestari.
 • Membentuk jaringan kerjasama yang baik dengan organisasi luar seperti NGO dan industri bagi menjalankan aktiviti atau program kesukarelawanan berfokuskan kepada kelestarian alam sekitar.

 

 

 

VISI

"Menjadi perintis kepada pembentukan amalan dan gaya hidup lestari warga kampus selain menyahut aspirasi utama Universiti Putra Malaysia sebagai sebuah kampus hijau terunggul."

 

MISI

"Melahirkan mahasiswa yang cakna, optimis dan proaktif tentang isu alam sekitar dan sentiasa bersedia menyumbang bakti kepada masyarakat."

 

 

 

AKTIVITI SESI 2020/2021

 

 • Earth Day
 • Majlis Perasmian Kelab Hijau Putra (KEHIJAU)
 • Sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia
 • Plogging Day
 • Zero Waste with WasteBank@UPM

 

 

 

MEDIA SOSIAL KELAB HIJAU PUTRA (KEHIJAU)

 

                        

 

 

 

AJK SESI 2021/2022

 

 

 

MANTAN AJK SESI 2020

 

 

 

MANTAN AJK SESI 2019

 

 

 

 

Updated:: 07/02/2022 [azhar.mahdzir]

MEDIA SHARING

Student Affairs Division
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6075
+603-9769 2091
WXFaDAy~