PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL UPM (PEMBINA) | Student Affairs Division
» STUDENT ORGANIZATION » Spiritual » PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL UPM (PEMBINA)

PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL UPM (PEMBINA)

 

AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL UPM (PEMBINA) SESI 2021/2022

 

PENASIHAT
-
   - 

 

 

SENARAI NAMA EXCO

PRESIDEN
Mohamad Azar Bin Ibrahim
   201275@student.upm.edu.my

 

 

TIMB. PRESIDEN I
Ali Imran Bin Rosli
   208562@student.upm.edu.my

 

 

TIMB. PRESIDEN II
MUHAMMAD ZAQWAN BIN AMRAN
   197224@student.upm.edu.my

 

 

KETUA BELIAWANIS
Siti Nurhanisha Binti Hamdan
   198161@student.upm.edu.my  

 

 

SETIAUSAHA
Nik Fatin Husna Binti Mat Ludin
   197871@student.upm.edu.my

 

 

  

 

PENGENALAN

 

Persatuan Belia Islam Nasional UPM merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan di UPM pada tahun 2004 dan Prof. Madya Dr. Amini Amir Bin Abdulah selaku penasihat PEMBINA UPM. PEMBINA UPM ditubuhkan bagi melahirkan belia yang syumul dari sudut intelektual, rohani, jasmani dan intektual.

 

 

 

OBJEKTIF PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL UPM (PEMBINA)

 

 • Menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa membina sahsiah diri, keterampilan dan semangat cintakan universiti, agama, bangsa dan negara melalui aktiviti-aktiviti yangsihat, seimbang dan menyeluruh merangkumi aspek intelektual, spiritual, kemasyarakatan, ekonomi, keusahawanan, latihan kepemimpinan, kesukanan dan kebudayaan.
 • Membentuk dan membina peribadi-peribadi mahasiswa yang memiliki kefahaman Islam yang sahih yang terpelihara daripada pertelingkahan politik dan perselisihan mazhab.
 • Memupuk semangat bekerjasama, berkasih sayang dan bertolak ansur sesama mahasiswa dalam isu-isu umat Islam sama ada di peringkat lokal dan global.
 • Membina jati diri mahasiswa yang menjiwai semangat perjuangan kemerdekaan tanah air dan kemuliaan umat Islam.
 • Menjalinkan hubungan kerjasama dan menjalankan aktiviti dengan pertubuhanpertubuhan mahasiswa dalam dan luar universiti dalam menjayakan matlamat dantujuan Pertubuhan demi kebaikan dan kepentingan mahasiswa seperti yang termaktub di dalam Akta 30 (Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971) dan Akta 1342 (AktaUniversiti Dan Kolej Universiti Pindaan 2009).
 • Menerbit dan menyalurkan maklumat-maklumat yang melibatkan kepentingan ahlidan komuniti melalui saluran-saluran media yang dibenarkan oleh Naib Canselor, Universiti Putra Malaysia seperti yang termaktub di dalam Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2005.
 • Menganjurkan aktiviti untuk ahli-ahli dan komuniti pelajar dalam bidang kesenian dan kebudayaan, kesukanan dan rekreasi, kerohanian dan pembinaan sahsiah, keusahawanan dan pengurusan kewangan, dan lain-lain lagi demi mencapai tujuan-tujuan dan matlamat penubuhan Pertubuhan.
 • Melahirkan mahasiswa yang sihat, cergas, kuat dan lasak dari segi fizikal, spiritual dan juga mental.
 • Membentuk mahasiswa yang mempunyai kemahiran insaniah seperti berkemahiran tinggi dalam komunikasi, kerja berpasukan, kepimpinan, berfikiran kritis, keusahawanan, beretika serta profesionalisme yang tinggi.
 • Pertubuhan bukan parti politik dan tidak akan terlibat di dalam sebarang kegiatan politik kepartian.

 

 

 

VISI

"Melahirkan kepimpinan belia yang syumul bagi negara menerusi penglibatan amal mahasiswa "

 

MISI

"Membangunkan mahsiswa yang berkualiti & berkepimpinan dan mempunyai jati diri Islam yang kukuh"

"Membina imej dan jaringan PEMBINA UPM"

"Melahirkan mahasiswa yang berdaya saing bagi keperluan industri dari sudut kemahiran"

"Melahirkan mahasiswa yang prihatin dab menyumbang di dalam ekosistem masyarakat"

 

 

 

AKTIVITI SESI 2020/2021

 

 • Mesyuarat Agung PEMBINA UPM 2020/2021
 • Bengkel Adobe Illustrator
 • 70 mint Mental Health Talk
 • Virtual Run

 

 

 

MEDIA SOSIAL PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL UPM (PEMBINA)

 

                        

 

 

 

AJK SESI 2021/2022

 

 

 

MANTAN AJK SESI 2020

 

 

 

MANTAN AJK SESI 2019

 

 

 

UPM/BHEP/700-3/6/ PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL UPM (PEMBINA)Updated:: 28/12/2023 [nurriduan]

MEDIA SHARING

Student Affairs Division
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6075
+603-9769 2091
WXFcIAr~