MENGENAI KAMI | Bahagian Hal Ehwal Pelajar

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UPM terletak di Bangunan Canselori Putra, UPM. BHEP merupakan salah satu entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA).Diketuai oleh seorang Ketua Bahagian yang bertanggungjawab   menguruskan hal ehwal pelajar dan mengurus selia urusan pentadbiran dan kewangan, perancangan dan pelaksanaan aktiviti pelajar, tatatertib, kaunseling, kebudayaan, penginapan,   bantuan kewangan dan kebajikan pelajar

Bahagian Hal Ehwal Pelajar bertanggungjawab menguruskan segala hal ehwal pelajar yang berkaitan...selanjutnya...
Kelab Kebajikan dan Rekreasi akan menganjurkan acara-acara sukan dan rekreasi untuk ahli-ahli...selanjutnya...
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat Universiti telah ditubuhkan dalam tahun...selanjutnya...
B1566778097