Fungsi Seksyen | Student Affairs Division
» OUR SERVICES » Management Services Section » Fungsi Seksyen

Fungsi Seksyen

SEKSYEN KHIDMAT PENGURUSAN
 • Mengurus dan menyelaras pentadbiran am seperti surat-menyurat, pengurusan fail dan dokumen, keselamatan dan ruang pejabat.
 • Mengurus dan menyelaras berkaitan MyPortfolio, KPI, SKT dan pengurusan risiko.
 • Mengurus pembangunan sumber manusia seperti perjawatan, perkhidmatan, latihan, cuti, kemudahan dan lain-lain.
 • Mengurus kawalan belanjawan, perolehan, perbelanjaan dan akaun amanah.
 • Mengurus tuntutan staf & pelajar.
 • Mengurus rekod aset dan inventori.
 • Mengurus dan menyelaras berkaitan pembangunan infrastruktur dan kemudahan.
 • Mengurus dan menyelaras penyelenggaraan fasiliti.
 • Mengurus stor alat tulis dan permohonan cenderamata.
 • Mengurus dan menyelaras aktiviti penarafan dan pengurusan kualiti.
 • Menyelaras JK Penarafan Bintang.
 • Urusan cuti dalam perkhidmatan.
 • Urusan keperluan latihan staf.
 • Urusan Permohonan Cenderamata dan alat tulis bagi program pelajar.

Updated:: 23/02/2024

MEDIA SHARING

Student Affairs Division
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6075
+603-9769 2091
SXFaFAt~