Jawatankuasa Kampus Inklusif OKU | Student Affairs Division
» OUR SERVICES » UPM Disable Inclusive Campus Policy » Jawatankuasa Kampus Inklusif OKU

Jawatankuasa Kampus Inklusif OKU

 

Jawatankuasa Induk Kampus Inklusif OKU UPM

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) - Pengerusi

Ketua Pentadbiran, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) - Timbalan Pengerusi

Pendaftar

Bursar

Ketua Pustakawan

Pengerusi Jemaah Dekan

Pengerusi Jemaah Pengetua

Pengerusi Jemaah Institut

Ketua Pentadbiran Sekolah Pengajian Siswazah

Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa

Pengarah Pembangunan dan Pengurusan Aset

Pengarah Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)

Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Pengarah Akademi Sukan

Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Pegawai Eksekutif / Penyelaras, Unit Perkhidmatan & Sokongan OKU - Setiausaha

 

Jawatankuasa Pelaksana Kampus Inklusif OKU UPM

Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Ketua Bahagian Kaunseling

Pegawai Tadbir, Pejabat Pendaftar

Ketua Seksyen Pentadbiran, Pejabat Bursar

Pegawai Tadbir, Unit Kemasukan, Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik

Pegawai Tadbir, Unit Pendaftaran, Penjadualan dan Infrastruktur, Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik

Pegawai Tadbir, Fakulti (Akademik, Antarabangsa, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pegawai Tadbir, Institut (Hal Ehwal Pelajar)

Pegawai Tadbir, (Hal Ehwal Pelajar) Sekolah Pengurusan Siswazah.

Ketua Bahagian Pentadbiran, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset

Pegawai Belia dan Sukan, Akademi Sukan

Pegawai Tadbir, Kolej kediaman

Pegawai Tadbir, Perpustakaan Sultan Abdul Samad

Pegawai Tadbir, Seksyen Kesejahteraan Mahasiswa, Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Pegawai Tadbir, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan

Pegawai Tadbir, Pusat Kesihatan Universiti (PKU)

Pegawai Tadbir, Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)

Ketua Bahagian Operasi Keselamatan, Pusat Polis Bantuan & Keselamatan Universiti (APSeC)

Pegawai Tadbir, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Pegawai Tadbir, Pusat Asasi Sains Pertanian

 

Jawatankuasa Garis Panduan Pelaksanaan Kampus Inklusif OKU UPM

Penaung: Naib Canselor UPM

Penasihat: Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pengerusi: En. Shahriman Hashim, Ketua Pentadbiran

Timbalan Pengerusi: En Nuruliman Ibrahim, Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar (Ketua)

Setiausaha: Dr. Wan Arnidawati Wan Abdullah, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekologi Manusia/ Penyelaras Unit Perkhidmatan dan Sokongan OKU

Penolong Setiausaha: Pn. Marlinah Binti Muslim, Pegawai Eksekutif / Penyelaras, Unit Perkhidmatan dan Sokongan OKU

 

1. Jawatankuasa Sokongan Sosial (Persekitaran Dan Perkhidmatan)

Ketua: En. Nuruliman Ibrahim

 

i. Persekitaran sosial

Prof. Madya Dr. Nor Wahiza Abdul Wahat, Pensyarah FPP

Tn. Hj. Mohd Aris Fadzilah Abdullah, Timbalan Pengarah PKPP

En. Bukryman Sabri, Pensyarah FEM/ Sukarelawan UPM

 

ii. Perkhidmatan dan Kebajikan Pelajar dan Kakitangan OKU

Pn. Shamilah Samian, Ketua Seksyen BHEP

Pn. Marlinah Muslim, Pegawai Eksekutif, Unit Perkhidmatan dan Sokongan OKU

En. Muhamad Fazril Bin Awang, Pembantu Pustakawan/ Kakitangan OKU Pendengaran

 

iii. Keselamatan dan Kesihatan OKU (Keadaan Biasa dan Kecemasan)

Dr. Hjh. Fauziah Adnan, Ketua Pusat Kesihatan

Dr. Mohd Rafee Baharudin, Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Matron Kamariah Md Diah, Ketua Unit Pesakit Luar PKU

Dr. Suhaila Abdul Hamid, Pegawai Perubatan PKU

Matron Noor Aishah Cholan, Penyelia Jururawat PKU

PPP Mohd Saifullah Mohd Zaini, Penolong Pegawai Perubatan PKU

Pn. Norazilah Abdullah, Pembantu Tadbir (perkeranian dan operasi)

 

iv. Pembangunan Kendiri

En Haniff Abdullah Hashim, Ketua Seksyen Kaunseling Pelajar, BKUPM

En Mohamad Ashaari Awab, Ketua Seksyen Kerjaya, BKUPM

En Mohd Redzuan Zamberi, Ketua Seksyen Kaunseling Pekerja, BKUPM

En. Ahmad Fauzi Abu Bakar, Ketua Seksyen, CEM

En. Mohamad Azwar Bin Bakar @ Ibrahim, Penolong Pegawai Pusat Sukan/ Kakitangan OKU Fizikal

 

2. Jawatankuasa Sokongan Fizikal (Kemudahan, Infrastruktur Dan Peralatan)

Ketua: En. Mohd Fuad bin Mahmood, Ketua, Zon Akademik / Jurutera, PPPA

 

En. Zulkhairi bin Ibrahim, Ketua Zon Teknologi / Jurutera, PPPA

En Muhammad Asyraf Arshad, Penolong Pendaftar, WAZAN

En Mohd Razizi bin Midin, Pegawai Belia dan Sukan, Pusat Sukan

En. Mohd Yusly Bin Mohd Yusof, Pembantu Tadbir, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan/ kakitangan OKU/ kakitangan OKU Fizikal

En. Mohammad Shahril bin Salleh, Ketua Zon Kediaman, PPPA

Cik Nor Mastura Nabilah bt. Zamri, Pembantu Arkitek Bangunan, PPPA

Pn. Rahiza Abu Hanipah, Pegawai Tadbir Kolej 10

Mohd Khairul Bin Jusoh @ Yusof, Pegawai Tadbir Kolej Canselor

 

3. Jawatankuasa Sokongan Akademik (Kemasukan, Pengajaran Dan Pembelajaran)

Ketua: Prof. Madya. Dr. Nurfadhlina Mohd Sharef, Timbalan Pengarah, CADE UPM

 

Dr. Mastura Mahamed, Pensyarah Kanan FBMK/ Kakitangan OKU Fizikal

Tn. Hj. Nasrudin bin Yahya, Ketua Bahagian Kemasukan Akademik

Tn. Hj. Ahmad Fouzi bin Abd. Tahir, Penolong Pegawai Tadbir Kanan, Seksyen Kemasukan Akademik

Dr. Muhd Khaizer Omar, Pensyarah Kanan FPP

Dr. Chong Chou Min, Pensyarah Kanan, Fakulti Pertanian

Dr. Saiful Hasley Ramli, Pensyarah Kanan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina

Pn. Yasminani Mohamad, Ketua Bahagian, CADe UPM

 Pn. Azana Abd. Hadi, Pustakawan PSAS

Updated:: 28/12/2023 [nuruliman]

MEDIA SHARING

Student Affairs Division
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6075
+603-9769 2091
WXFaFAC~