PERKHIDMATAN | Bahagian Hal Ehwal Pelajar

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Bahagian Hal Ehwal Pelajar menyediakan kemudahan perkhidmatan pengangkutan bas mahupun kenderaan kecil dan juga bagi kemudahan pelajar Orang Kurang Upaya supaya memudahkan pergerakan ke kelas. Selain dari kemudahan tersebut pihak kami juga bertanggungjawab menjaga kebajikan pelajar dari segi kewangan, sokongan moral, dan mengangkat rasa yakin diri di kalangan pelajar OKU tersebut . Bahagian Hal Ehwal Pelajar akan memastikan pelajar dapat menjalani hidup yang sejahtera dalam melestarikan budaya ilmu di Universiti Putra Malaysia.

Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) menyediakan perkhidmatan dan kemudahan seperti bantuan kewangan...selanjutnya...
Antara perkhidmatan yang diberikan adalah seperti:  Memberi khidmat nasihat mengenai...selanjutnya...
  KPU adalah salah satu Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang berada di bawah entiti Pejabat...selanjutnya...
B1566778079