Panduan Tempahan Kenderaan Dan Pengurusan Kenderaan | Student Affairs Division
» OUR CORE SERVICES » Transportation Management » Panduan Tempahan Kenderaan dan Pengurusan Kenderaan

Panduan Tempahan Kenderaan dan Pengurusan Kenderaan

  • Borang Permohonan Perkhidmatan Kenderaan dan Jentera Universiti (Kod Borang: SOK/PYG/BR19) boleh dimuat turun di laman sesawang BHEP atau diambil di kaunter pejabat Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP).
  • Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar bersama-sama dengan dokumen yang diperlukan ke Seksyen Pengurusan Kenderaan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar selewat-lewatnya 7 hari bekerja sebelum tarikh penggunaan.
  • Semakan akan dilakukan oleh penyelia penjadualan kenderaan. Pemohon akan dimaklumkan keputusan permohonan kenderaan selewat-lewatnya satu (1) hari bekerja sebelum tarikh penggunaan.

   

  Kategori Pelajar:

   a) Pelajar prasiswazah tempatan & antarabangsa (aktiviti pelajar) - lampirkan dokumen berikut bersama Borang Permohonan Perkhidmatan Kenderaan dan Jentera Universiti: -

  1. Surat kelulusan program dan permohonan kenderaan dari TNC HEPA / Ketua Pentadbiran HEPA.
  2. Surat kelulusan program TNC Akademik dan Antarabangsa (sekiranya tempahan tersebut adalah aktiviti pelajar di bawah fakulti/institut).
  3. Senarai nama dan maklumat penumpang yang terlibat.
  4. Tentatif/jadual pergerakan kenderaan.
  5. Perkhidmatan bas TIDAK dikenakan bayaran.

   

   b) Pelajar pascasiswazah tempatan & antarabangsa - lampirkan dokumen berikut bersama Borang Permohonan Perkhidmatan Kenderaan dan Jentera Universiti: -

  1. Surat kelulusan program dan permohonan kenderaan dari TNC HEPA / Ketua Pentadbiran HEPA.
  2. Surat kelulusan program TNC Akademik dan Antarabangsa (sekiranya tempahan tersebut adalah aktiviti pelajar di bawah fakulti/institut).
  3. Senarai nama dan maklumat penumpang yang terlibat.
  4. Tentatif/jadual pergerakan kenderaan.
  5. Perkhidmatan bas DIKENAKAN bayaran.

   

  c) Pelajar antarabangsa universiti luar (contoh: program mobiliti inbound) - lampirkan dokumen berikut bersama Borang Permohonan Perkhidmatan Kenderaan dan Jentera Universiti: -

  1. Surat kelulusan program dan permohonan kenderaan dari TNC HEPA / Ketua Pentadbiran HEPA.
  2. Surat kelulusan program TNC Akademik dan Antarabangsa (sekiranya tempahan tersebut adalah aktiviti pelajar di bawah fakulti/institut).
  3. Senarai nama penumpang yang terlibat. Senarai nama ini bertujuan untuk permohonan Lesen Perubahan Sementara (LPS) daripada Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD).
  4. Tentatif/jadual pergerakan kenderaan.
  5. Perkhidmatan bas TIDAK dikenakan bayaran.

   

   

  Kategori Kakitangan:

  a) Pastikan lampiran dokumen berikut diserahkan semasa permohonan penggunaan kenderaan:-

  1. Surat kelulusan program dan permohonan kenderaan dari TNC HEPA / Ketua Pentadbiran HEPA.
  2. Senarai nama dan maklumat penumpang yang terlibat.
  3. Tentatif/jadual pergerakan kenderaan.
  4. Perkhidmatan DIKENAKAN bayaran (bergantung pada kadar sewaan semasa) kecuali jika permohonan kenderaan tersebut adalah di bawah program universiti.

   

  MUAT TURUN

Updated:: 02/12/2022 [azhar.mahdzir]

MEDIA SHARING

Student Affairs Division
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6075
+603-9769 2091
WWJYLAb~