Application For Sponsor's Confirmation Letter | Student Affairs Division
» OUR CORE SERVICES » Student Welfare Management » Application for Sponsor's Confirmation Letter

Application for Sponsor's Confirmation Letter

Permohonan Pengesahan Maklumat Penajaan

Permohonan boleh dikemukakan kepada Seksyen Pengurusan Kebajikan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

  • Melengkapkan borang permohonan dengan maklumat yang tepat.
  • Sekiranya maklumat tidak lengkap,notis pemberitahuan akan dimaklumkan melalui emel rasmi pelajar (nomatrik@student.upm.edu.my)

 

 

Tatacara Permohonan Pengesahan maklumat Penajaan

 

1)  Borang permohonan hanya boleh diakses setelah pelajar log masuk ke akaun google rasmi pelajar UPM (nomatrik@student.upm.edu.my)  dengan menggunakan UPMID bagi menjamin keselamatan maklumat pelajar. Sila pastikan anda log masuk ke akaun yang dimaksudkan bagi memastikan anda mendapat akses kepada borang bekenaan.

2)  Sila lengkapkan semua maklumat dengan tepat.

3)  Setelah permohonan berjaya dihantar, pelajar akan menerima emel notifikasi bagi mengesahkan maklumat permohonan pelajar telah direkodkan dan anda tidak dibenarkan mengemukakan permohonan yang sama untuk kali kedua bagi mengelakkan pertindihan maklumat.

4)  Seksyen ini akan memproses permohonan dalam masa 3 hari bekerja dan menghantarpermohonan ke emel rasmi pelajar atau pelajar boleh datang ke BHEP untuk mengambil surat permohonan.

 

Borang Permohonan Surat Pengesahan Penaja

Sila beri perhatian kepada Tatacara dan Syarat Permohonan yang dinyatakan di atas sebelum mengemukakan permohonan melalui pautan berikut.

Borang Permohonan Surat Pengesahan Penaja   

Updated:: 16/01/2023 [azhar.mahdzir]

MEDIA SHARING

Student Affairs Division
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 6075
+603-9769 6075
+603-9769 2091
WWGCRA7~