FUNGSI | Bahagian Hal Ehwal Pelajar

» FUNGSI

FUNGSI

Bahagian Hal Ehwal Pelajar berperanan bagi mencerna aktiviti kokurikulum sebagai pelengkap kepada proses pendidikan dan pembelajaran yang berterusan. Meningkatkan potensi diri pelajar untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Berupaya untuk melahirkan pelajar yang mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Antara fungsi utama seksyen ini adalah seperti...selanjutnya...
Antara fungsi utama seksyen ini adalah seperti berikut:  Urusan penjadualan bas dalam dan...selanjutnya...
Antara fungsi utama seksyen ini adalah seperti berikut...selanjutnya...
Antara fungsi utama seksyen ini adalah seperti berikut:  Urusan penempatan pelajar pra...selanjutnya...
Antara fungsi utama seksyen ini adalah seperti berikut:  Urusan aktiviti pelajar pra...selanjutnya...
Antara fungsi utama seksyen ini adalah seperti berikut:  Mengurus Program penerbitan Secara...selanjutnya...
B1566778115