YEAR 2019 | Student Affairs Division
» APPRECIATION » YEAR 2019

YEAR 2019

The following is a list of award recipients achieved in 2019 ;

 Bil  Award  Award Name  Program /Event
 2. Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Anugerah Tempat Kerja Selamat Kategori Kumpulan A

Bulan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan UPM 2018

Kibaran Jalur Gemilang

Suaramu Anak Malaysia

Updated:: 10/10/2019 [mshahrul]

MEDIA SHARING

C1596468582