Students Activities & Activity Management Section | STUDENT AFFAIRS DIVISION
» FUNCTION » Students Activities & Activity Management Section

Students Activities & Activity Management Section

Antara fungsi utama seksyen ini adalah seperti berikut: 

  1. Urusan aktiviti pelajar pra siswazah dan pasca siswazah
  2. Urusan mobiliti pelajar
  3. Urusan aktiviti seni budaya dan inovasi
  4. Urusan aktiviti perpaduan dan kerohanian

Updated:: 29/11/2017 [mshahrul]

MEDIA SHARING

C1516467669