Administration And Finance Section | STUDENT AFFAIRS DIVISION
» FUNCTION » Administration and Finance Section

Administration and Finance Section

Antara fungsi utama seksyen ini adalah seperti berikut:

 

 1. Urusan pentadbiran Bahagian Hal Ehwal Pelajar
 2. Urusan sumber manusia
 3. Urusan latihan
 4. Urusan Aset
 5. Urusan perolehan
 6. Urusan pelaksanaan EKSA
 7. Urusan ISO Bahagian Hal Ehwal Pelajar
 8. Urusan Stor Alat Tulis
 9. Urusan Teknikal & Penyelenggaraan
 10. Urusan Perkhidmatan Pelanggan
 11. Urusan Perkhidmatan Jurugambar
 12. Urusan Surat Menyurat

Updated:: 30/11/2017 [msahrizan]

MEDIA SHARING

C1516467590